O reviziji

Revidiranje ali revizija je, s strani neodvisnih strokovnjakov - pooblaščenih revizorjev, zbiranje dokazov o uradnih trditvah, ki jih vsebuje predmet revidiranja, na primer letno poročilo. Sodelujemo s strokovno usposobljeno ekipo, ki ima več kot 30 let izkušenj na tem področju in je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Namen revizije je ugotoviti in potrditi, da so informacije, ki jih vsebuje predmet revidiranja točne, popolne in se je nanje mogoče zanesti. To pomeni da morajo na primer računovodski izkazi resnično in pošteno predstavljati stanje poslovnih dogodkov v določenem času. Resnično in pošteno pomeni, da so poslovni dogodki dejansko nastali, da so bili pravilno evidentirani, da so v računovodskih izkazih pravilno predstavljeni in da nedvomno pripadajo revidirani družbi.

V okviru revizije ponujamo:

 • revizijo računovodskih izkazov pravnih oseb

 • revizijo računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov

 • posebne revizije in reviziji sorodne storitve v postopkih prisilne poravnave, stečaja, likvidacije

 • ustanovitvene revizije, za potrebe statusnih sprememb

 • revizije namenske porabe sredstev

 • preizkušanje računovodskih izkazov

 • revizijo poslovanja

 • revizijo stvarnih vložkov

 • revizijo obveznosti

 • notranjo revizijo

 • revizijo drugih dogovorjenih poslov

Drugi posli dajanja zagotovil

Drugi posli dajanja zagotovil so revidiranje razen revidiranja računovodskih izkazov, posli preiskovanja in drugi posli dajanja zagotovil, kot so opredeljeni v pravilih Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov. Posli opravljanja dogovorjenih postopkov so storitve revizijske narave, opravljene na podlagi dogovora med revizijsko družbo in organizacijo ali kako tretjo stranko. Notranja revizija je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanje, ki je namenjeno povečanju koristi in izboljšanju delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati cilje s spodbujanjem premišljenega in urejenega načina vrednotenja ter izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganji, obvladovanja in upravljanja.

Deli povezavo z ostalimi
Deli povezavo
Deli na omrežju Facebook Deli na omrežju Google plus Deli na omrežju Twitter Deli preko E-pošte

Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za njeno delovanje ter analitične piškotke, ki pripomorejo k zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje. Več informacij
Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.