Uveljavljanje terjatev zoper dolžnike

Upniki, ki zoper dolžnike uveljavljajo svoje terjatve (najpogosteje s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki ga vložijo na Centralni oddelek za verodostojno listino), se vse pogosteje srečujejo z dejstvom, da njihov dolžnik nima nobenega premoženja. Sklep o izvršbi v breme dolžnikovega računa se lahko izvrši le v kolikor so na računu sredstva oziroma v kolikor ima dolžnik sploh odprt račun pri eni izmed organizacij za plačilni promet. Skratka: sklep o izvršbi slovenskega sodišča je mogoče izvršiti le v breme premoženja dolžnika, ki se nahaja na območju Republike Slovenije. V kolikor ima dolžnik odprt račun v tujini in želi upnik izvršbo na ta račun, ima možnost, da zahteva od sodišča, da mu pravnomočen sklep o izvršbi izda v obliki evropskega izvršilnega naslova (v skladu z Uredbo (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004). Na podlagi evropskega izvršilnega naslova ima ta upnik možnost predlagati izvršbo v vseh državah članicah Evropske unije, na dolžnikovo premoženje, ki se tam nahaja.