Trendi bonitetnih ocen

Na osnovi letnih poročil za leto 2014 in bonitetnih ocen, določenih po modelu S.BON AJPES za leto 2015 po deležu dobrih bonitetnih ocen (od SB1 do vključno SB4) izstopajo podjetja iz dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, sledijo pa družbe s pravno in računovodsko dejavnostjo, iz zdravstva, javne uprave in obrambe, veterinarstva, oskrbe stavb in okolice, računalniškega programiranja in svetovanja, arhitekturnega in tehničnega programiranja, ravnanja z odplakami in izobraževanja. Pri njih v letu 2015 pričakujemo bistveno manjšo pojavnost insolventnosti, kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.