Socialni prejemki po novem izvzeti iz izvršbe

Vlada je sprejela spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki naj bi ga DZ obravnaval po skrajšanem postopku. Spremembe zakona so bile pripravljene tudi na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ključne spremembe pa so namenjene izboljšanju položaja socialno najbolj ogroženih ljudi. Spremembe se namreč nanašajo na prepoved zaračunavanja stroškov izvršb prejemnikov socialnih transferjev.