Obračun prispevkov od plače

Najmanjša osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 410/1 ZPIZ-2 v prehodnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Ker je bila povprečna mesečna plača v letu 2014 1.540,25 EUR, je najmanjša osnova za obračun prispevkov pri izplačilih plač in nadomestil od 1. marca 2015 dalje 800,93 EUR, ne glede na obdobje, na katero se izplačilo nanaša.