Koliko časa moramo hraniti dokumentacijo?

Po oddaji bilanc za preteklo poslovno leto se običajno vprašamo, kam z vso dokumentacijo in koliko časa naj jo hranimo. Spodaj navajamo roke, kateri veljajo za hrambo posameznih vrst dokumentacije:
Trajno se hranijo:
– letna poročila
– plačilne liste in vse kar je povezano z obračunom plač,
– knjiga sklepov,
– glavna knjiga in dnevnik.
Za dobo 20 let (in 4. mesece) se hranijo:
– pogodbe in računi za nakup in prodajo nepremičnin,
– register osnovnih sredstev.
Za dobo 10 let (in 4. mesece) se hranijo:
– celotna dokumentacija za knjiženje poslovnih dogodkov: izdani računi, prejeti računi, pogodbe o nakupih in prodaji kratkoročnih finančnih naložb in najemu kratkoročnih posojil, transakcijski računi, obračuni…….
– skratka vsa dokumentacija (razen navedene pod trajno in 20 let), katera je bila med letom dostavljena v računovodstvo.
Doba se računa za polna koledarska leta, tekoče leto ne sodi v to dobo.