Regres za letni dopust

Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust. Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače in v razmerju v kakršnem je delavec upravičen do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres izplačati do… Več o tem

Trendi bonitetnih ocen

Na osnovi letnih poročil za leto 2014 in bonitetnih ocen, določenih po modelu S.BON AJPES za leto 2015 po deležu dobrih bonitetnih ocen (od SB1 do vključno SB4) izstopajo podjetja iz dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, sledijo pa družbe… Več o tem

Uveljavljanje terjatev zoper dolžnike

Upniki, ki zoper dolžnike uveljavljajo svoje terjatve (najpogosteje s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki ga vložijo na Centralni oddelek za verodostojno listino), se vse pogosteje srečujejo z dejstvom, da njihov dolžnik nima nobenega premoženja. Sklep o izvršbi… Več o tem

Obračun prispevkov od plače

Najmanjša osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 410/1 ZPIZ-2 v prehodnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Ker je bila… Več o tem

Nudimo obračun plač

Za naše stranke , družbe, zavode, s.p. nudimo obračun plač in vam pravočasno in kakovostno posredujemo vse potrebne dokumente: 1. Plačilne liste zaposlenih 2.Obrazec za DURS 3.Kumulativno poročilo 4.Priprava refundacij 5. Xml datoteka za uvoz nalogov v e-bank (lahko posamične… Več o tem